Teambuilding øvelser i virksomheden

Hvorfor er teambuilding vigtigt for din virksomhed?

Sådan kan man mange virksomhedsledere og medarbejdere gå rundt og tænke, svaret i den korte udgave er: Øget effektivitet, da medarbejderne kender hinanden bedre og ved hvilke knapper der skal trykkes på for at tingene fungerer.

Det skaber en øget trivsel blandt medarbejderne som laver noget socialt sammen, samtidig med de udvikler deres kompetencer.

Der er mange forskellige former for øvelser som du selv kan være med til at lave, så dine medarbejdere lærer hinanden bedre at kende ved mindre teambuilding aktiviteter. Hvis du lige har fået et nyt team, er teambuilding meget vigtigt for at de forskellige individer i teamet kan komme til at interagere med hinanden. Skal dette lykkes, er det vigtigt du i starten husker at det meget stærke individer du har med at gøre, med forskellige individuelle kompetencer. De skal lære hinanden at kende og ud fra det skal der skabes et team som udnytter hinandens kompetencer og formår at skabe en synergieffekt, der løfter teamet op på næste niveau.

Hvilke øvelser er gode til det?

Ice-breakere er vigtigt for dit team, det frigiver en masse godt humør og humor er vigtigt for samarbejdet i et nyt team. En øvelse du kan lave med dit team er at give dem et navneskilt på, bare ikke med deres eget navn, men med en berømt persons. Medarbejderen må ikke selv se skiltet, så sæt det på ryggen af de forskellige medarbejdere og lad dem så stille spørgsmål der kun kan svares ja eller nej på. Medarbejderne kan interagere i små grupper af 2-3 personer. Dette giver hurtigt fælles referencer og medarbejderne lærer hurtigt hinanden at kende når isen bliver brudt på denne måde.

En anden god leg er labyrinten, hvor en person skal have bind for øjnene og efterfølgende skal gennemføre labyrinten, ved hjælp af kommentarer og vejledning fra de andre i gruppen. Dette fordrer god og klar kommunikation, hvor medarbejderen derfor udfordres på dette område.

Dette er bare enkelte af mange øvelser, som vil være gavnlige for virksomheden, når et nyt team skal lære hinanden at kende.

Når et team er sammentømret kan teambuilding aktiviteter som madlavning, overlevelsesture og mindgames, give det ekstra der skal til for at teamet rykker sig internt i virksomheden, husk her en professionel sparringspartner, der kan finde frem til lige netop de behov dit team har.

Udvalgte teambuilding aktiviteter:


Hvad betyder god teambuilding for virksomheden?

Du får medarbejdere som er rigtig gode til at samarbejde, en skarpere og mere effektiv kommunikation, der bliver taget action på tingene og derfor vil produktiviteten også blive højere. Når man ligger de ovenstående ting sammen, giver det gerne overskud på både det faglige og personlige plan.

Når medarbejderne føler mere overskud, øges trivselen i virksomheden. Ved god trivsel i virksomheden, bliver medarbejderne oftest mere produktive og effektive, så alt i alt er teambuilding både sundt for dig og din virksomhed. Det giver overskud på både bundlinjen og det personlige plan for dine medarbejdere og dig.